برگزاری آزمون کتبی طرح تربیت حافظان قرآن استان

برگزاری آزمون کتبی طرح تربیت حافظان قرآن استان

این آزمون همزمان با سراسر کشور ، روز پنج شنبه 28 بهمن ماه در حسینیه ثارالله برگزار خواهد شد.

برگزاری آزمون کتبی طرح تربیت حافظان قرآن استان