برگزاری جشنواره ملی نماز در دهه فجر

برگزاری جشنواره ملی نماز در دهه فجر

رئیس کمیته مساجد ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: در ایام الله فجر انقلاب اسلامی ، جشنواره ملی نماز را در فضای مجازی با محوریت ستاد اقامه نماز برگزار می کنیم.

برگزاری جشنواره ملی نماز در دهه فجر