برگزاری مراسم ختم مداح اهل بیت (ع) مرحوم حاج عباد عرفانی

برگزاری مراسم ختم مداح اهل بیت (ع) مرحوم حاج عباد عرفانی

مراسم یادبود خادم اهل بیت (ع) مرحوم حاج عباد عرفانی در مسجد بلال صدا و سیما برگزار شد.

برگزاری مراسم ختم مداح اهل بیت (ع) مرحوم حاج عباد عرفانی