تابلوی نقاشی هنرمند بیرجندی به وزیر فرهنگ و ارشاد اهداء شد

تابلوی نقاشی هنرمند بیرجندی به وزیر فرهنگ و ارشاد اهداء شد

خبرگزاری شبستان: تابلوی نقاشی چهره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اثر هنرمند کانون امام جعفر صادق (علیه السلام) بیرجند به دکتر صالحی اهداء شد.

تابلوی نقاشی هنرمند بیرجندی به وزیر فرهنگ و ارشاد اهداء شد