تبدیل شدن بیمار اوتیسم مریوانی به یک نابغه / مختاریان در نخبه تقویمی رقیب آریان پاراب هندی شد

تبدیل شدن بیمار اوتیسم مریوانی به یک نابغه / مختاریان در نخبه تقویمی رقیب آریان پاراب هندی شد

به گزارش خبرگزاری فارس از مریوان، با تبدیل یک بیمار به نابغه یکی از شگفتی های خلقت به نام دانش آموز مریوانی ثبت شد. …

تبدیل شدن بیمار اوتیسم مریوانی به یک نابغه / مختاریان در نخبه تقویمی رقیب آریان پاراب هندی شد