تجمع طلاب حوزه علمیه قم در حمایت از شیخ عیسی قاسم و مردم انقلابی بحرین

تجمع طلاب حوزه علمیه قم در حمایت از شیخ عیسی قاسم و مردم انقلابی بحرین

طلاب حوزه علمیه قم امروز با برگزاری تجمعی حمایت خود را از شیخ عیسی قاسم اعلام و سرکوب مردم انقلابی بحرین را محکوم کردند.

تجمع طلاب حوزه علمیه قم در حمایت از شیخ عیسی قاسم و مردم انقلابی بحرین