تحصن در خراسان جنوبی تا اعلام موضع رسمی از سوی وزارت کشور ادامه دارد

تحصن در خراسان جنوبی تا اعلام موضع رسمی از سوی وزارت کشور ادامه دارد

مدیر حوزه های علمیه خراسان جنوبی گفت: استاندار خراسان جنوبی باید پاسخگو باشد و تحصن تا اعلام موضع وزارت کشور همچنان ادامه دارد.

تحصن در خراسان جنوبی تا اعلام موضع رسمی از سوی وزارت کشور ادامه دارد