تحصن کنندگان خراسان جنوبی ثابت قدم باشند/ با رئیس جمهور صحبت می کنم

تحصن کنندگان خراسان جنوبی ثابت قدم باشند/ با رئیس جمهور صحبت می کنم

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، در سومین روز از تحصن علما، ائمه جمعه و روحانیون خراسان جنوبی آیت الله وحید خراسانی از تحصن کنندگان خواست ثابت قدم باشند. …

تحصن کنندگان خراسان جنوبی ثابت قدم باشند/ با رئیس جمهور صحبت می کنم