تسهیلات سفر عتبات یک هفته ای پرداخت می شود

تسهیلات سفر عتبات یک هفته ای پرداخت می شود

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تسهیلات سفر عتبات عالیات به دارندگان فیش تمتع و عمره در حال پرداخت است …

تسهیلات سفر عتبات یک هفته ای پرداخت می شود