تشییع اولین شهید مدافع حرم خوشاب

تشییع اولین شهید مدافع حرم خوشاب

اولین شهید مدافع حرم خوشاب بر روی دستان مردم شهید پرور این شهرستان تشییع شد.

تشییع اولین شهید مدافع حرم خوشاب