تشییع پیکر سرباز شهید در هشترود

تشییع پیکر سرباز شهید در هشترود

پیکر مطهر سرباز شهید مجتبی یعقوبی در هشترود تشییع شد.

تشییع پیکر سرباز شهید در هشترود