تشییع پیکر مرحوم آیت اله ابن الرضا در خوانسار

تشییع پیکر مرحوم آیت اله ابن الرضا در خوانسار

پیکر مرحوم آیت اله سید مهدی ابن الرضا در زادگاهش ، خوانسار تشییع شد.

تشییع پیکر مرحوم آیت اله ابن الرضا در خوانسار