تشییع پیکر مطهر آیت الله فاضل در بابل

تشییع پیکر مطهر آیت الله فاضل در بابل

پیکر مطهر آیت الله فاضل استرآبادی صبح امروز با حضور باشکوه انبوه مردم مازندران ، شخصیت های برجسته کشوری در بابل تشییع شد .

تشییع پیکر مطهر آیت الله فاضل در بابل