تشییع پیکر مطهر هفت شهید مدافع حرم در قم

تشییع پیکر مطهر هفت شهید مدافع حرم در قم

پیکر مطهر هفت شهید مدافع حرم امروز در قم تشییع می شود.

تشییع پیکر مطهر هفت شهید مدافع حرم در قم