توسل موسی(ع) به اهل بیت برای عبور از دریا

توسل موسی(ع) به اهل بیت برای عبور از دریا

امام عسگری(ع) فرمود: وقتی موسی(ع) به دریا رسید، خداوند به او وحی کرد: به بنی اسرائیل بگو توحید مرا تجدید کنند و به قلب های خود ذکر محمّد (ص) سید و سرور بندگان مرا فرمان دهید و نفوس خود را در ولایت علی برادر و وصی محمّد …

توسل موسی(ع) به اهل بیت برای عبور از دریا