توصیه های هاشمی رفسنجانی به شیعه و سنی

توصیه های هاشمی رفسنجانی به شیعه و سنی

رئیس مجمع تشخیص مصلح نظام در پیامی به مراسم وحدت در آق قلا خاطرنشان کرد: در زمانه ای که تندروهای مذهبی در برخی مناطق و بلاد اسلامی، افسار سیاست و فرهنگ و اخلاق را به دست گرفته اند …

توصیه های هاشمی رفسنجانی به شیعه و سنی