ثبت نام در کاروانهای حج به زودی انجام می شود

ثبت نام در کاروانهای حج به زودی انجام می شود

رئیس سازمان حج وزیارت با اشاره به برنامه های انجام شده برای حج تمتع 96 گفت: با توجه به روند اجاره منازل در مدینه و مکه، ثبت نام در کاروانهای حج به زودی انجام خواهد شد.

ثبت نام در کاروانهای حج به زودی انجام می شود