حاشیه نگاری ایسنا از افتتاحیه بزرگترین رویداد قرآنی در ایران

حاشیه نگاری ایسنا از افتتاحیه بزرگترین رویداد قرآنی در ایران

مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللی قرآن کریم چهارشنبه شب (30 فروردین) برگزار شد که این مراسم با حاشیه هایی همراه بود.

حاشیه نگاری ایسنا از افتتاحیه بزرگترین رویداد قرآنی در ایران