حدیث امام حسن عسکری(ع)درباره دلبستگی

حدیث امام حسن عسکری(ع)درباره دلبستگی

هر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت منتشر می شود.

حدیث امام حسن عسکری(ع)درباره دلبستگی