حدیث امام حسن عسکری(ع) درباره دروغگویی

حدیث امام حسن عسکری(ع) درباره دروغگویی

هر روز یک حدیث از معصومین(ع) با مضامین دینی و اخلاقی منتشر می شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ هر روز یک حدیث از معصومین(ع) با مضامین دینی ، اخلاقی و اجتماعی در بخش و عترت منتشر می شود. …

حدیث امام حسن عسکری(ع) درباره دروغگویی