حدیث امام حسن (ع) درباره رضای خدا

حدیث امام حسن (ع) درباره رضای خدا

هر روز یک حدیث از معصومین(ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت منتشر می شود.

حدیث امام حسن (ع) درباره رضای خدا