حدیث امام حسین(ع) درباره رستگاری

حدیث امام حسین(ع) درباره رستگاری

هر روز یک حدیث از معصومین(ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت منتشر می شود.

حدیث امام حسین(ع) درباره رستگاری