حدیث امام رضا(ع)درباره دیدن یکدیگر

حدیث امام رضا(ع)درباره دیدن یکدیگر

هر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت منتشر می شود.

حدیث امام رضا(ع)درباره دیدن یکدیگر