حدیث امام صادق(ع)درباره فضیلت زیارت امام حسین(ع)

حدیث امام صادق(ع)درباره فضیلت زیارت امام حسین(ع)

هر روز یک حدیث از معصومین(ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن وعترت منتشر می شود.

حدیث امام صادق(ع)درباره فضیلت زیارت امام حسین(ع)