حدیث امام صادق(ع) درباره قلب

حدیث امام صادق(ع) درباره قلب

هر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت منتشر می شود.

حدیث امام صادق(ع) درباره قلب