حدیث امام صادق(ع) درباره یقین

حدیث امام صادق(ع) درباره یقین

هر روز یک حدیث از معصومین(ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت منتشر می شود.

حدیث امام صادق(ع) درباره یقین