حدیث حضرت علی(ع)درباره زمان غیبت

حدیث حضرت علی(ع)درباره زمان غیبت

هر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت منتشر می شود.

حدیث حضرت علی(ع)درباره زمان غیبت