حدیث روز/ سه حق پدر و مادر در کلام امام صادق(ع)

حدیث روز/ سه حق پدر و مادر در کلام امام صادق(ع)

امام صادق علیه السلام در حدیثی گهربار درباره حقوق والدین، می فرمایند سه چیز بر فرزند در حق پدر و مادر واجب است.

حدیث روز/ سه حق پدر و مادر در کلام امام صادق(ع)