حرکت در غیر مسیر ولایت و امامت بستر هلاکت و نابودی است

حرکت در غیر مسیر ولایت و امامت بستر هلاکت و نابودی است

خبرگزاری شبستان:سید مصطفی میرشاکی، در وصیت نامه خود با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر ولایت، آورده است: عقب ماندن و جلوتر از امام حرکت کردن هلاکت و نابودی را به دنبال خواهد داشت.

حرکت در غیر مسیر ولایت و امامت بستر هلاکت و نابودی است