حلول سال نو در حرم ملکوتی امام هشتم(ع)

حلول سال نو در حرم ملکوتی امام هشتم(ع)

جمع میلیونی زائران رضوی سال نو را در حرم ملکوتی امام هشتم آغاز کردند

حلول سال نو در حرم ملکوتی امام هشتم(ع)