حکم دریافت وام با پول عیدی فرزند

حکم دریافت وام با پول عیدی فرزند

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره گرفتن وام با عیدی های فرزند پاسخ گفته است.

حکم دریافت وام با پول عیدی فرزند