حکومت داری با نهج البلاغه یا توضیح المسایل؟

حکومت داری با نهج البلاغه یا توضیح المسایل؟

با پیروزی انقلاب اسلامی روحانیون و متدینان که از ترویج فساد و گسترش فحشا نظام طاغوت دلی پرخون داشتند به میدان آمدند و خواستند با تعطیل کردن کاباره ها و عرق فروشی ها و محدودکردن موسیقی و سینما مسیر را برای هدایت و صلاح …

حکومت داری با نهج البلاغه یا توضیح المسایل؟