حک شدن نام علی(ع) بر روی درختی در چین

حک شدن نام علی(ع) بر روی درختی در چین

روزی مردی از اهالی چین به درِ خانۀ امیرالمؤمنین(ع) آمد، حضرت از او پرسید آیا در چین ما را می شناسند؟ او نیز عرض کرد: آری ای آقای من….

حک شدن نام علی(ع) بر روی درختی در چین