دارندگان فیش های ثبت نامی حج تمتع برای تکمیل موجودی خود اقدام کنند

دارندگان فیش های ثبت نامی حج تمتع برای تکمیل موجودی خود اقدام کنند

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه گفت: دارندگان فیش های ثبت نامی حج تمتع که در اولویت اعزام قرار گرفته اند تا دوم اردیبهشت ماه جاری فرصت دارند تا برای پرداخت مبلغ علی الحساب هزینه سفر خود اقدام کنند.

دارندگان فیش های ثبت نامی حج تمتع برای تکمیل موجودی خود اقدام کنند