داعش از سر استیصال به اقدامات وحشیانه دست می زند

داعش از سر استیصال به اقدامات وحشیانه دست می زند

وزیر اطلاعات ضمن تسلیت شهادت جمعی از زائرین اربعین حسینی تاکید کرد: داعش از سر استیصال و درماندگی به اقدامات وحشیانه و ددمنشانه دست می زند.

داعش از سر استیصال به اقدامات وحشیانه دست می زند