درخواست رضا صادقی از مادر یک کودک سر راهی (+فیلم)

درخواست رضا صادقی از مادر یک کودک سر راهی (+فیلم)

به گزارش عصرخبر ، رضا صادقی با انتشار فیلمی نوشت: اصلا مهم نیست چی میگن یه عده کج فهم ، اصلا مهم نیست چه برچسبی میزنن بهم این تصمیم و برای لبخند خدا در زندگی خودم گرفتم .. …

درخواست رضا صادقی از مادر یک کودک سر راهی (+فیلم)