درخواست ملتمسانه شهید از مادر برای رسیدن به آرزوی شهادت/ شهید احمدرضا رجایی؛ طلبه ای سرشار از اخلاص

درخواست ملتمسانه شهید از مادر برای رسیدن به آرزوی شهادت/ شهید احمدرضا رجایی؛ طلبه ای سرشار از اخلاص

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، دعوت به حق و قرار گرفتن در زمره نخستین قربانی های راه مبارزه همان چیزی است که از روحانیت حقیقی اسلام انتظار می رود. …

درخواست ملتمسانه شهید از مادر برای رسیدن به آرزوی شهادت/ شهید احمدرضا رجایی؛ طلبه ای سرشار از اخلاص

دانلود بیتالک