درخواست یک شهید از مردم+عکس

درخواست یک شهید از مردم+عکس

یکی از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس در دست نوشته خود درخواست هایی را از مردم مطرح کرده است.

درخواست یک شهید از مردم+عکس