درخواست یک شهید مدافع حرم از رفقایش + عکس

درخواست یک شهید مدافع حرم از رفقایش + عکس

این شهید در وصیت نامه اش، خواسته ای از رفقایش داشته که متن و تصویر آن پیش روی شماست…

درخواست یک شهید مدافع حرم از رفقایش + عکس

دانلود بیتالک