در بین این همه عالم دینی،یک نفر نبود، جواب این خانم را بدهد؟

در بین این همه عالم دینی،یک نفر نبود، جواب این خانم را بدهد؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: سه شنبه 5 بهمن ماه سال جاری، مشهد مقدّس شاهد یک برنامه تحت عنوان مشهد؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام بود …

در بین این همه عالم دینی،یک نفر نبود، جواب این خانم را بدهد؟