در ترجمه دو نامه امام علی (ع) در نهج البلاغه

در ترجمه دو نامه امام علی (ع) در نهج البلاغه

چکیده فرصتی برای ترجمه دو نامه بسیار معروف امام علی (ع) در نهج البلاغه، یکی از متون مقدس شیعه پس از قرآن، از عربی به ژاپنی برای من دست داد …

در ترجمه دو نامه امام علی (ع) در نهج البلاغه