در لیله الرغائب آرزوهای خود را به خدا بگوییم

در لیله الرغائب آرزوهای خود را به خدا بگوییم

ماه مبارک رجب، هفتمین ماه از سال هجری قمری می باشد و اولین شب جمعه این ماه لیله الرغائب یعنی شب آرزوها نام دارد.

در لیله الرغائب آرزوهای خود را به خدا بگوییم