دعوت عربستان از ایران برای شرکت در نشست تدابیر حج

دعوت عربستان از ایران برای شرکت در نشست تدابیر حج

وزیر حج و عمره عربستان امروز پنجشنبه از دعوت از هیئت امور حجاج ایران برای شرکت در نشست های برنامه ریزی شده با روسای هیئت های دفاتر امور حج به منظور تنظیم و سازماندهی آمدن حجاج برای مناسک حج و خدمات دهی به آنها خبر داد.

دعوت عربستان از ایران برای شرکت در نشست تدابیر حج