دوران جوانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روایت تصویر

دوران جوانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روایت تصویر

گزیده ای از تصاویر دوران نوجوانی و جوانی مقام معظم رهبری را در این بسته خبری مشاهده کنید.

دوران جوانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روایت تصویر