دو شهید گمنام در بهشهر تشییع می شوند

دو شهید گمنام در بهشهر تشییع می شوند

بار دیگر افتخار میزبانی از دو شهید گمنام نصیب مردم بهشهر شده و دوباره عطر شهدا در شهر می پیچد.

دو شهید گمنام در بهشهر تشییع می شوند