دیدارمسئولان با خانواده شهدا و ایثارگران زنجانی + فیلم

دیدارمسئولان با خانواده شهدا و ایثارگران زنجانی + فیلم

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه زنجان به همراه استانداربه دیدار خانواده شهدا و ایثارگران زنجانی رفتند.

دیدارمسئولان با خانواده شهدا و ایثارگران زنجانی + فیلم