دیدار محسن رضایی و حداد عادل با آیت الله مصباح

دیدار محسن رضایی و حداد عادل با آیت الله مصباح

مسئول دفتر آیت الله مصباح یزدی درباره ملاقات شخصیت های سیاسی با آیت الله مصباح گفت: در سه هفته گذشته بسیاری از شخصیت های سیاسی با آیت الله مصباح دیدار کرده اند.

دیدار محسن رضایی و حداد عادل با آیت الله مصباح