دیدگاه آیت الله بهجت درباره داشتن کرامات

دیدگاه آیت الله بهجت درباره داشتن کرامات

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود:در تبریز، پناهنده ای سینی را با آب باران طلا می کرد؛ ولی این ها کمال نیست، کمال انسان به تقوا است …

دیدگاه آیت الله بهجت درباره داشتن کرامات