رئیسی به بیرجند می رود

رئیسی به بیرجند می رود

رئیس ستاد انتخابات رئیسی در بیرجند گفت: سه شنبه 5 اردیبشهت ماه همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم(ص) سید ابراهیم رئیسی، کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در جمع مردم بیرجند حضور پیدا می کند.

رئیسی به بیرجند می رود