رئیس ستاد حجت الاسلام رئیسی در استان ایلام منصوب شد

رئیس ستاد حجت الاسلام رئیسی در استان ایلام منصوب شد

در حکمی محمدتقی قاسمی به عنوان رئیس ستاد حجت الاسلام رئیسی در استان ایلام انتخاب شد.

رئیس ستاد حجت الاسلام رئیسی در استان ایلام منصوب شد